Zarejestruj

Projekty »

Dyskusje o nagości, krowie i PAPIEROSIE, czyli o "formie" w życiu i w sztuce: Czapski - Gombrowicz - Dubuffet

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt K046 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
filozofia, historia sztuki, język polski
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Autor
dr Agnieszka Bielak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Idź do prezentacji on-line

Wykład połączony z prezentacją.

Podstawowym źródłem projektu jest korespondencja: Czapski-Gombrowicz; Gombrowicz-Dubuffet, Czapski-Miłosz oraz dzienniki Czapskiego i Gombrowicza, a także "Ferdydurke".

Celem projektu jest przybliżenie postaci dyskutantów w aspekcie ich refleksji nad pojęciem formy - w życiu i w sztuce  (przed wszystkim w malarstwie, ale też w literaturze). Zaprezentowane zostaną różne rozumienia tego pojęcia i anegdotyczne nieraz nieporozumienia wynikające z odmiennych perspektyw i różnych doświadczeń korespondentów. Przeprowadzona analiza wskaże, jak pojmowanie i kreowanie sztuki uzależnione jest od przyjmowanej przez twórcę antropologii. Prześledzenie dyskusji o "formie" pozwoli odtworzyć proponowaną przez każdego z artystów wizję człowieka i jego miejsca w świecie.

W trakcie prezentacji będzie można zobaczyć m.in. fotografie niepublikowanych fragmentów dziennika Czapskiego, a także fragmenty listów Czapskiego do Miłosza.

  • Foto