Zarejestruj

Projekty »

Dyskutuj z klasą! Poradnik prowadzenia rzetelnej dyskusji

:: Projekt K (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. ekonomiczne, n. farmaceutyczne, n. fizyczne, n. humanistyczne, n. leśne, n. matematyczne, n. medyczne, n. o kulturze fizycznej, n. o Ziemi, n. prawne, n. rolnicze, n. techniczne, n. teologiczne, n. weterynaryjne, n. wojskowe, sztuki filmowe, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne, sztuki teatralne
Przedmioty
biologia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja medialna, ekonomia w praktyce, etyka, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia i społeczeństwo, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kult. ant., język mniejszości narodowej, język niemiecki, język obcy (inny), język polski, język rosyjski, matematyka, medycyna, muzyka, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, plastyka, podstawy przedsiębiorczości, przyroda, religia, rolnictwo, technika, technologia informacyjna, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, nauczanie początkowe, wych. do życia w rodzinie, zajęcia artystyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii
Autorzy
dr Adam Kubiak (kierownik),
mgr Maria Kubiak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Wszyscy o czymś dyskutujemy, nieustannie! Niestety, często traktujemy dyskusję jako narzędzie służące rywalizacji, a nie kooperacji. Czynienie z dyskusji środka do osiągnięcia prywatnego prestiżu, poczucia satysfakcji z 'pokonania' adwersarza, czy omamienia tłumów, z wykorzystaniem chwytów erystycznych, jest karykaturą dyskutowania, a intelektualiści, dla których reguły dyskutowania są transparentne, potrafią dostrzec te chwyty i egoistyczną intencję dyskutanta. Dyskusja może jednak być piękna i poznawczo wartościowa! Jeśli chcesz się dowiedzieć jak rozróżniać hochsztaplerstwo od dyskusji z klasą, jak dyskutować pięknie i tak, aby dzięki dyskusji zdobywać nową wiedzę i rozwijać swoją kulturę intelektualną, to spotkanie jest dla Ciebie.


Spotkanie będzie składało się z omówienia podstawowych standardów prowadzenia dyskusji oraz ćwiczenia jej prowadzenia według tych standardów. Odwołamy się do reguł retorycznych Witolda Marciszewskiego, wiedzy na temat tzw sofizmatów (błędów wnioskowania), oraz tzw grafowej reprezentacji argumentacji. Wskażemy wartościowe źródła dla osób, które chcą zdobywać dalszą wiedzę na temat poprawnej argumentacji oraz metod jej komputerowego wspomagania.

  • Foto