Zarejestruj

Projekty »

Dziedzictwo Ormian lwowskich: historia, religia, zabytki

:: Projekt PWSZC003 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
historia, historia i społeczeństwo, historia sztuki, religia, wiedza o kulturze
Organizator
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Autor
dr Olga Osadczy
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Instytut Neofilologii (105)
Adres: Chełm, ul. Wojsławicka 8b

Inne projekty w tym miejscu

Temat dotyczy istnienia we Lwowie wspólnoty ormiańskiej, jako integralnej części wielokulturowej palety ludności miasta pogranicza, zachowującej własny, oryginalny charakter narodowy, kulturowy i religijny. Fenomen "Ormian lwowskich"obrazuje wielowiekową tradycję trwania odrębnej tożsamości narodowo-religijnej w kontekście tworzenia się solidarnej grupy ludności kresowej złączonej świadomością polskiego patriotyzmu, przynależnością do katolickiej wspólnoty zachowującej odrębny obrządek religijny, na trwałe wpisanej w polską kulturę. Poprzez poznanie poszczególnych zabytków "ormiańskiego Lwowa" można poczynić interesującą wycieczkę w kulturę ludu współtworzącego poprzez wieki wielokulturową tożsamość pogranicza.

  • Foto