Zarejestruj

Projekty »

Dzieje Złotego

:: Projekt U058 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
koncert, prezentacja multimedialna, wykład, wystawa
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Ekonomiczny
Autorzy
dr Jakub Czerniak (kierownik),
mgr Ewa Waszkiewicz, mgr Marek Momot
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 158

Miejsce realizacji: Wydział Ekonomiczny (Aula III)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5

Inne projekty w tym miejscu

Spotkanie edukacyjne dla młodzieży szkolnej, w ramach którego zaprezentowane zostaną między innymi wizerunki dawnych polskich monet i banknotów, historyczne fotografie Lublina, lubelskich firm oraz osób ich tworzących. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się także o wpisaniu w 2018 r. polskiej jednostki monetarnej -Złotego- zespołu monet, ich prób oraz wzorów banknotów na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.
W ramach 100 minutowego programu na auli UMCS w Lublinie odbędą się dwa wystąpienia:

  1. Polski Złoty 1919-2019, prezentowany przez dr Ilonę Skibińską-Fabrowską, dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie.
  2. Przemysł w Lublinie w okresie międzywojennym w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, głoszony przez Agnieszkę Konstankiewicz, kierownika Oddziału II informacji i udostępniania Archiwum Państwowego w Lublinie.

Trzecia część spotkania to Konkurs smartfonowy z nagrodami dla najlepszych uczestników. Pytania konkursowe dotyczyć będą informacji prezentowanych kilka chwil wcześniej przez wykładowców. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa Dzieje złotego, na której zaprezentujemy historię polskiego pieniądza (ZŁOTEGO) od XVI wieku do czasów współczesnych. Naszym celem jest popularyzacja wiedzy o historii polskich środków płatniczych, przemian gospodarczych dokonujących się w Polsce w okresie 1919–2019 oraz rozwoju firm działających w tym czasie na terenie Lublina. Projekt realizowany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

  • Foto