Zarejestruj

Projekty »

Dziki zwierz w mieście

:: Projekt UP042 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. leśne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autorzy
mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska (kierownik),
mgr inż. Joanna Kapustka
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 30
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 13:00 - 15:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum II (101)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

Niewątpliwie w ciągu ostatnich lat można zauważyć „zmasowany atak” dzikich zwierząt na środowiska miejskie. Proces ten jest zwany synurbizacją, czyli adaptowaniem się gatunków zwierząt wolnożyjących do specyficznych warunków środowiskowych panujących w miejskich aglomeracjach. Duże znaczenie w tym szybko zachodzącym procesie ma również zjawisko habituacji (stopniowego zmniejszania się aż do zaniku reakcji na często powtarzające się bodźce, nie mające istotnego znaczenia dla zwierzęcia), którego konsekwencją są stałe zmiany w behawiorze zwierząt. Największy niepokój wśród mieszkańców miast budzą zwierzęta duże takie jak: dziki, sarny, jelenie, czy łosie. Pamiętajmy, że mogą one stanowić dla nas realne zagrożenie! Niebezpieczeństwo nie jest związane tylko i wyłącznie z rozprzestrzenianiem się chorób swoistych dla konkretnych gatunków zwierząt. Z roku na rok odnotowuje się coraz więcej wypadków drogowych z udziałem zwierząt dzikich. Często kończą się one nie tylko śmiercią zwierzęcia, lecz także ludzi. Zwierzęta docierające do centrów miast są zdezorientowane i przestraszone. Najczęściej towarzyszący im stres jest tak duży, że bezpośrednio prowadzi do ich śmierci. Może on również aktywizować u zwierząt zachowania obronne i agresywne.

  • Czy jesteś w stanie uchronić się przed atakiem dorosłego łosia, czy szarżującego dzika?
  • Czy jesteś świadomy wszystkich zagrożeń wynikających z obecności „dzikich gości” w Twojej okolicy?
  • Czy zdajesz sobie sprawę, że również możesz przyczyniać się do tego stanu rzeczy?

Przyjdź, posłuchaj, obejrzyj prezentację! Bądź świadomy i dowiedz się więcej!

  • Foto