Zarejestruj

Projekty »

Dziko rosnące rośliny w słowiańskiej kulturze żywieniowo-zdrowotnej

:: Projekt UM (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne, n. humanistyczne
Przedmioty
biologia, historia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autor
dr Agnieszka Polak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 19

Miejsce realizacji: Apteka Muzeum (Apteka Muzeum)
Adres: Lublin, ul. Grodzka 5a

Inne projekty w tym miejscu

Według starożytnych mędrców zdrowie człowieka zależy od tego, co spożywa. Kuchnia Słowian zrekonstruowana na podstawie wykopalisk i badań archeologicznych  pozwoliła poznać nawyki żywieniowe w okresie od IV – XI wieku. Znaleziono ziarna zbóż, szczątki rośliny strączkowych i korzonków. Pierwotnie jadano rośliny dziko rosnące,  potem zaczęto  niektóre z tych roślin były wysiewać blisko osad ludzkich jako podstawową żywność. Wraz z powstaniem grodów i rozwojem handlu zaczęła się wymiana produktów rolniczych (głównie zboża), co zaowocowało wprowadzeniem nowych rodzajów pożywienia. Oprócz tradycyjnych roślin wprowadzano nowe rośliny i z biegiem czasu stały się one powszechne jako pożywienie. Odkryto również, że wiele dzikich roślin miało właściwości uzdrawiające.  Znajomość ziół i leczenia była wiedzą ściśle strzeżoną i przekazywaną tylko wybranym osobom z pokolenia na pokolenie. Użycie ziół w medycynie ludowej przetrwało do XIX wieku i przeprowadzone w XX wieku badania naukowe  potwierdziły właściwości lecznicze wielu tradycyjnie wykorzystywanych roślin. 

Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski pod kątem możliwości wykorzystywania lokalnych roślin w kuchni i lecznictwie.