Zarejestruj

Projekty »

E-learning w praktyce. Doświadczenia Islandii, Estonii i Łotwy

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U (Szczegóły)
Adresaci
studenci, tylko dla nauczycieli, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
wykład
Przedmioty
edukacja medialna, technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Autor
dr hab., prof. uczelni Lidia Pokrzycka
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 11:00 - 12:00
Wolne miejsca: 40

E-nauczanie oznacza wspomaganie procesu dydaktycznego za pomocą nowych technologii. Nauczanie w tym systemie powinno przynajmniej częściowo odbywać się online. E-nauczanie to podstawa społeczeństwa informacyjnego, szczególnie tam, gdzie są problemy z czasem wolnym. Dla studentów atrakcyjna jest zazwyczaj elastyczna formuła zajęć, dodatkowo szkolone są umiejętności informatyczne, w praktyce wdrażane jest uczenie się przez całe życie. Efektywność nauczania on-line wzrasta gdy określa się konkretne cele nauczania, stosuje różne metody dydaktyczne, a co jakiś czas weryfikuje wiedzę (także w formule nauki przez zabawę).

Wykładowczyni realizowała naukowe i dydaktyczne projekty międzynarodowe m.in. w ramach stypendium Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Estonii oraz rządowej, estońskiej Fundacji Archimedes, odbyła staż w Tallin University of Technology, przez dwa lata była profesorem wizytującym w Ventspils University of Applied Science na Łotwie, a także ściśle współpracuje z University of Iceland w Reykjaviku w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia. Na podstawie przeprowadzonych badań w tych trzech ośrodkach naukowych (Tallinie, Ventspils i Reykjaviku) autorka określi efektywność nauczania w formie zdalnej i opisze skuteczne dydaktyczne aplikacje internetowe.

 

 

 

  • Foto