Zarejestruj

Projekty »

El dolor que cambiaba el curso de los eventos, así como urolitiasis influía al Mundo

:: Projekt UM097 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna, spotkanie autorskie
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. medyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Przedmioty
biologia, historia sztuki, medycyna, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski
Autorzy
dr Karolina Kalicka-Żuk (kierownik),
dr hab. Beata Bieniaś, dr Anna Wieczorkiewicz-Płaza, dr Aleksandra Sobieszczańska-Droździel
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 33

Miejsce realizacji: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie (Sala kliniczna Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego)
Adres: Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6

Inne projekty w tym miejscu

Urolitiasis, que se llama la enfermedad de los reyes y los zares, ha acompañado a los hombres desde los árboles de los tiempos. Las descripciones de sus ataques y los métodos del tratamiento escritos en las páginas de las crónicas, causan carne de gallina, esparcen miedo y al mismo tiempo ilustran el desarrollo del conocimiento de la enfermedad y las posibilidades del tratamiento. Historias de los hombres conocidos y famosos muestran de que manera urolitiasis cruzaba planes personales, cambiaba eventos históricos y como funcionaba en el mundo del arte.

¿Por qué y en el que fresco en Capilla Sextina Michael Ángelo pinto la forma del riñón? ¿Si el pionero de la urología fue Benedicto de monasterio en Monte Casino o herrero holandés? ¿Qué influencia tenía la prosperidad en el corte de Versal a la salud del Rey Sol? ¿Si la falla de los ejércitos de Napoleón Bonaparte en Rusia estaba relacionada solamente con el invierno? ¿De qué razón el zar Pedro visitaba construcción de los canales en Sanet Petersburgo solamente de vez en cuando? ¿Qué daba más miedo que la invasión de los pájaros a Hitchcock? ¿Qué fue el enemigo verdadero a James Bond y si martini fue solamente su capricho? ¡Para obtener las respuestas a estas preguntas os invitamos al festival! ¡Os vais a ver como las historias personales inspiran el desarrollo de la ciencia!

 

Opowieść o wpływie kamicy nerkowej na losy świata

Kamica nerkowa, nazywana chorobą mocarzy i carów, towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Opisy ataków kolki nerkowej oraz metody jej leczenia znajdujące się na kartach kronik, wywołują gęsią skórkę, sieją paniczny strach i jednocześnie ilustrują rozwój wiedzy o chorobie i możliwościach terapeutycznych. Historie znanych i sławnych jednostek pokazują, w jaki sposób kamica nerkowa krzyżowała osobiste plany, zmieniała bieg zdarzeń historycznych i jak zapisała się w świecie sztuki. Dlaczego i na którym fresku w  Kaplicy Sykstyńskiej Michał Anioł namalował kształt ludzkiej nerki? Czy urologicznym pionierem  był benedyktyn z klasztoru na Monte Cassino czy holenderski kowal? Jaki wpływ wywierał dobrobyt panujący na wersalskim dworze francuskiego Króla Słońca na stan zdrowia władcy? Czy za niepowodzenie kampanii wojsk francuskich Napoleona Bonaparte na Rosję odpowiedzialna jest tylko mroźna zima? Dlaczego car Piotr Wielki rzadko nadzorował budowę kanałów w ukochanym Sankt Petersburgu? Czego Alfred Hitchcock bał się o wiele bardziej niż inwazji ptaków? Kto okazał się prawdziwym wrogiem Agenta 007 i czy martini wstrząśnięte niemieszane to jedynie upodobanie i kaprys Jamesa Bonda? Po odpowiedzi na nurtujące pytania zapraszamy na festiwalowy wykład. Razem odkryjmy jak ludzie i ich losy inspirują rozwój nauki!

  • Foto