Zarejestruj

Projekty »

Energetyka a naturalne źródła energii

:: Projekt UP044 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. fizyczne
Przedmioty
fizyka i astronomia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Inżynierii Produkcji
Autorzy
dr Krzysztof Kornarzyński (kierownik),
dr Alicja Matwijczuk, dr Grzegorz Czernel

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Pozyskiwanie energii ze źródeł naturalnych zostało już opanowane technologicznie. Przy produkcji energii pochodzącej z naturalnych źródeł wykorzystywane są przemiany różnych form jej energii w inne jej rodzaje, chociaż efektywność w przypadku poszczególnych źródeł jest różna. Jednak, wraz z postępem prac naukowo-badawczych efektywność ta ciągle rośnie. Wzrost cen energii uzyskiwanej metodami konwencjonalnymi (ze spalania paliw kopalnych) powoduję, że konkurencyjność korzystania z naturalnych źródeł energii będzie wzrastać. Na­leży dodać, że jednym z istotnych elementów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wy­mierne efekty energetyczne jest racjonalne wykorzystanie energii z naturalnych źródeł energii tj. energii rzek, wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej i biomasy. Wzrost udziału naturalnych źródeł energii w bilansie energetycznym świata przyczynia się do poprawy efek­tywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych. Dotyczy po­prawy stanu środowiska, poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych szkodliwych odpadów.

Podstawą funkcjonowania naturalnych źródeł energii są przemiany energetyczne tj. ener­gii mechanicznej wiatru w energię mechaniczną silnika wiatrowego, a następnie w energię elektryczną (prądnica elektryczna), energii cieplnej w energię mechaniczną (silniki cieplne) oraz w energię elektryczną (zjawisko termoelektryczne), energii promieniowana (widzial­nego) w energię elektryczną (fotoogniwo).

Proponowana prezentacja zawiera modele pokazujące pracę baterii fotoelektrycznej, ogniwa termoelektrycznego oraz silnika cieplnego do produkcji energii elektrycznej i mecha­nicznej oraz przykłady innych doświadczeń związanych z wykorzystaniem naturalnych źródeł energii.