Zarejestruj

Projekty »

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju jako instytucja finansująca rozwój

:: Projekt U065 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, historia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii
Autorzy
mgr Marlena Stradomska (kierownik),
mgr Tomasz Słapczyński
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 13

Miejsce realizacji: Wydział Politologii (011)
Adres: Lublin, Plac Litewski 3

Inne projekty w tym miejscu

EBOR – masz na ten temat wiedzę? Jeśli jeszcze nie... serdecznie zapraszamy na wykład i dyskusję!

Kilka słów na temat EBOR-u...

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – (EBOR, ang. European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) powstał w 1990 r. Polska była jednym z członków-założycieli. Obecnie do Banku należy 67 państw, Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Kapitał subskrybowany Banku sięga obecnie 30 mld EUR. Największymi udziałowcami Banku są Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy. Polska posiada 1,28% udziałów (jest 17-tym co do wielkości udziałowcem).

Główny cel:

Głównym celem Banku jest wspieranie transformacji w kierunku gospodarki rynkowej, szczególnie w sektorze prywatnym, w państwach: Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej, wybrzeża Morza Śródziemnego. Co najmniej 60% pożyczek, gwarancji kredytowych oraz inwestycji kapitałowych Banku powinno być przeznaczane dla sektora prywatnego. Obecnie EBOR prowadzi swoją działalność na terenie 37 krajów oraz na obszarze Autonomii Palestyńskiej.

Do priorytetowych obszarów wparcia przez Bank należą:

 • zrównoważone zużycie energii,
 • walka ze zmianami klimatu,
 • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządów lokalnych,
 • poprawa infrastruktury transportowej,
 • bezpieczeństwo nuklearne (m.in. poprzez finansowanie likwidacji post-sowieckich elektrowni jądrowych),
 • wspieranie rozwoju technologii teleinformatycznych,
 • rozwój rolnictwa.

Instrumenty Banku:

 • kredyty dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych - działających w warunkach konkurencyjności,
 • nabywanie udziałów we wszelkich typach przedsiębiorstw w celu wzmocnienia kapitału prywatnego lub zagranicznego w tych przedsiębiorstwach,
 • udzielanie gwarancji przedsiębiorstwom w celu umożliwienia im dostępu do rynku kapitałowego,
 • tworzenie specjalnych funduszy powierniczych przeznaczonych na realizację określonych celów,
 • współfinansowanie projektów infrastrukturalnych, których realizacja przyczyni się do rozwoju sektora prywatnego.

Współpraca z Polską:

Polska stanowi czwarty co do wielkości portfela kredytowego kraj działania EBOR (ok. 8% udział). Na koniec 2018 r. łączna wielkość zaangażowania EBOR w Polsce sięgnęła ok. 9,4 mld EUR (z czego 91% w sektorze prywatnym).

 • Foto