Zarejestruj

Projekty »

Foklor między archiwum a estradą

:: Projekt U064 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6)
Forma prezentacji
film, pokaz, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
językoznawstwo, sztuki muzyczne
Przedmioty
język polski, muzyka, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filologiczny
Autorzy
dr Anna Kaczan (kierownik),
mgr Bogdan Bracha, dr Agata Bielak, dr Katarzyna Prorok
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 11:00 - 12:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Wydział Filologiczny i Wydział Historii i Archeologii (26B NH)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

W Instytucie Filologii Polskiej UMCS znajduje się „Pracownia Etnolingwistyczna”, w której od pół wieku gromadzone są materiały dotyczące polskiej kultury ludowej. W zbiorach Pracowni znajduje się: taśmoteka nagrań terenowych (głównie z terenu Lubelszczyzny i południowo-wschodniej Polski), kartoteka kolęd (wielkanocnych i bożonarodzeniowych), baza FOLBAS (czyli teksty pieśni i utworów wierszowanych z Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, www.folbas.umcs.lublin.pl) oraz kartoteka Słownika stereotypów i symboli ludowych, którego pomysłodawcą i redaktorem jest prof. dr hab. Jerzy Bartmiński. Autorzy projektu chcą pochwalić się tymi zbiorami. W ramach prelekcji zostanie także pokazany krótki film o Oskarze Kolbergu, najwybitniejszym i najbardziej pracowitym polskim etnografie.

Archiwalne zapisy i nagrania ludowych pieśni można ożywić – świetnie robi to Bogdan Bracha, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego folku, praktyk i teoretyk tego nurtu. Lider i założyciel zespołu „Orkiestra św. Mikołaja” zagra na pierwszych  instrumentach. Dowiemy się od niego również, jak narodziła się muzyka.

  • Foto
  • Foto