Zarejestruj

Projekty »

Folklor między archiwum a estradą

:: Projekt U071 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
film, koncert, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, sztuki muzyczne
Przedmioty
język polski, muzyka, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Humanistyczny
Autorzy
mgr Anna Michalec (kierownik),
prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, dr hab., prof. nadzw. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, dr Agata Bielak, mgr inż. Bogdan Bracha, mgr Paweł Grochocki, dr Anna Kaczan, mgr Beata Maksymiuk-Pacek, mgr Anna Michalec, dr Katarzyna Prorok
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 11:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Humanistyczny (126SH)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Inne projekty w tym miejscu

Autorzy prezentacji – członkowie Pracowni  „Archiwum Etnolingwistyczne” UMCS, wspólnie z osobami współpracującymi, zechcą pokazać, jak można praktycznie ożywić archiwalne zapisy pieśni ludowych z udziałem artystów, którzy twórczo przetwarzają tradycyjne pieśni w sposób odpowiadający gustom współczesnym i równocześnie wierny wobec tradycyjnego stylu muzykowania. Muzyka tradycyjna sprzyja tworzeniu więzi społecznych, integracji i wspólnej zabawie.

W ramach prezentacji przewidziane są:

  • krótki wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” i zgromadzonych zbiorów, a także wydanych publikacji książkowych,
  • film animowany o życiu i dziele Oskara Kolberga, dziewiętnastowiecznego polskiego etnografa i folklorysty,
  • prelekcja z pokazem instrumentów ludowych  oraz występ artystyczny Bogdana Brachy z „Orkiestry św. Mikołaja”,
  • nauka i wspólne śpiewanie tradycyjnych, dziecięcych piosenek ludowych pod kierunkiem Pawła Grochockiego, śpiewaka i nauczyciela śpiewu, żywo zaangażowanego w ruch odrodzenia muzyki tradycyjnej w Polsce.

Lubelskie jest prawdziwym zagłębiem folkloru, słynie z piękna  muzyki tradycyjnej, z bogactwa pieśni ludowych, które od lat zapisują etnomuzykolodzy, folkloryści, językoznawcy. W Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne” Instytutu Filologii Polskiej UMCS zgromadzono ponad 15 tysięcy zapisów, które stały się podstawą monumentalnego wydawnictwa „Lubelskie. Polska pieśń i muzyka ludowa”, wydanego w 6 częściach jako kolejny tom tzw. Nowego Kolberga. Mieli w tym udział naukowcy, badacze i studenci piszący prace licencjackie, magisterskie i doktorskie. Ale opublikowanie  regionalnego repertuaru, i  opracowanie naukowe w postaci  wydawnictw drukowanych i płytowych nie wystarcza do tego, by utrwalić i przedłużyć tę  piękną tradycję, która stanowi o niezwykłości naszego regionu, o jej kulturze wokalno-muzycznej. Decydujące znaczenie ma jej ożywienie, przywracanie do żywego obiegu, przekroczenie granicy między archiwum a estradą.  Czynią to w naszym regionie znakomite zespoły folkowe, z „Orkiestrą św. Mikołaja” na czele,  Kapela „Drewutnia”,  na swój oryginalny sposób Joszko Broda – szef zespołu „Dzieci z Brodą” (który swój album płytowy „Kolędy ze Wschodu” oparł na materiałach naszego Archiwum), czy wspomniany już Paweł Grochocki. Niektórzy z nich wezmą udział w naszym programie.

  • Foto