Zarejestruj

Projekty »

Geny czy wychowanie? O charakterze (i temperamencie) słów kilka

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt K059 (Szczegóły)
Adresaci
tylko dla nauczycieli, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
biologia, język polski, matematyka, wych. do życia w rodzinie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autor
dr Agata Celińska-Miszczuk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 18:00 - 19:00
Wolne miejsca: 16
Idź do prezentacji on-line

„Już taki jestem”, „Geny”, „Taki mam charakter”, „Dzięki ojcu”, „Dzięki matce”  … niezależnie od tego czy cechy charakteru są powodem do dumy, czy też zmartwień nauczycieli, rodziców, dziadków a nawet samych obdarowanych – często słyszymy tak wyrażone przekonania, nie zdając sobie sprawy z ich możliwego znaczenia. Mogą one mianowicie wyzwalać siłę do rozwoju, ale mogą też ograniczyć nasze możliwości. U ich podstaw tkwi niewłaściwe rozumienie „charakteru”  i „temperamentu” – ważnych a różnych składników naszej osobowości.

Charakter… Czym jest? Czym różni się od temperamentu? Jakie ma uwarunkowania? Czy jego energia steruje nami i naszymi dziećmi, czy też mamy szansę panować nad nim sami? Celem spotkania będzie próba odpowiedzi na te pytania z uwzględnieniem możliwości podejmowania wychowawczych oddziaływań, zorientowanych na inspirowanie dzieci do podjęcia wysiłku kształtowania własnego charakteru drogą panowania nad swoim rozwojem. Droga ta nie jest łatwa, ale wydaje się konieczna. Dzięki naszemu - dorosłych - wsparciu może stać się przygodą odkrywania i rozwijania swojego potencjału.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych - Rodziców, Dziadków oraz Nauczycieli. Zapraszam Państwa na spotkanie,

dr Agata Celińska-Miszczuk (Instytut Psychologii KUL) – psycholog, zainteresowania naukowe: charakter, dojrzałość, autentyczność, wartości a radzenie sobie z wyzwaniami codzienności

  • Foto