Zarejestruj

Projekty »

Głębia duszy - choroby psychosomatyczne u dzieci

:: Projekt UM140 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Ewa Zienkiewicz (kierownik),
dr Beata Gołębiowska, Maria Gołębiowska, Barbara Klatka, dr Joanna Dubelt, dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, dr hab. Maria Klatka, Michał Terpiłowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 30

Miejsce realizacji: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Sala seminaryjna V piętro)
Adres: Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6

Inne projekty w tym miejscu

W Starym Testamencie w Księdze Hioba można znaleźć pogląd, że zdrowie ciała jest powiązane ze zdrowiem umysłu. Według Spinozy, Freuda czy Sakela, wszystko co dzieje się w umyśle jest odzwierciedlane poprzez ciało - tzw. „mowa mózgu za pomocą narządów“. Nieświadome myśli i uczucia mogą zostać zamienione w objaw fizyczny.
Wiele zaburzeń czynnościowych narządów i układów ma podłoże psychospołeczne. Choroby tego typu określa się mianem emocjonalno-wegetatywnych czy psychosomatycznych. Pojęcie psychosomatyki zostało wprowadzone do użycia na początku XIX w. przez niemieckiego psychiatrę J.Ch. Heinrotha. Opisał on pacjenta z bezsennością spowodowaną wyrzutami sumienia z powodu złamania zasad religijnych. Heinroth uważał, że przeżyte psychiczne konflikty we wczesnym dzieciństwie mogą prowadzić do chorób somatycznych.
Określenie „choroba psychosomatyczna” oznacza takie schorzenie, u podłoża którego leżą czynniki psychiczne. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia choroby psychosomatyczne to: „choroby przebiegające albo pod postacią zaburzeń funkcji, albo zmian organicznych dotyczących poszczególnych narządów czy układów, w przebiegu których czynniki psychiczne odgrywają istotną rolę w występowaniu objawów chorobowych, ich zaostrzeniu i zejściu choroby”.
Obecnie zaburzenia psychosomatyczne częściowo mieszczą się w grupie wraz z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami o charakterze nerwicowym, związanych ze stresem i zaburzeniami somatycznymi, częściowo zaś umieszczone są pośród zespołów behawioralnych z zaburzeniami fizjologicznymi. Zalicza się do nich zaburzenia czynnościowe oraz psychosomatyczne organiczne, a kryterium różnicującym jest obecność lub brak zmian morfologicznych w tkankach i narządach.
W zaburzeniach czynnościowych główną uchwytną przyczyną wystąpienia objawów są czynniki psychiczne. W zaburzeniach psychosomatycznych organicznych np. choroba wrzodowa, cukrzyca, nadczynność tarczycy, nadciśnienie, otyłość prosta, astma oskrzelowa, istotnym czynnikiem są stres oraz cechy osobowościowe. 

Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciem zdrowia i choroby w ujęciu różnych kultur. Przećwiczą poszukiwanie przyczyn źródła chorób i odkrywanie wewnętrznych zakłóceń i dysharmonii w sferze: fizycznej, mentalnej, niewłaściwej komunikacji werbalnej i sferze emocjonalnej. Przetestują symbolikę ciała oraz przećwiczą metody pracy z podświadomością, pomagające odkryć przyczyny choroby: testy projekcyjne, rysunek terapeutyczny, mowa ciała, mowa ubioru. Zapoznają się z pojęciem psychologia somatyczna.