Zarejestruj

Projekty »

Gospodarowanie wodą w rolnictwie w warunkach suszy

:: Projekt IUNG008 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. rolnicze
Przedmioty
ochrona środowiska, rolnictwo
Organizator
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Autorzy
dr inż. Jan Jadczyszyn (kierownik),
dr inż. Eugeniusz Nowocień
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 60
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 59
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 13:00 - 14:00
Wolne miejsca: 60

Miejsce realizacji: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach (1 CSK)
Adres: Puławy, ul. Czartoryskich 8

Inne projekty w tym miejscu

Woda jest podstawowym czynnikiem rozwoju roślin i rolnictwa. Okresowe niedobory wody w okresie wegetacyjnym mogą ograniczać rozwój i wzrost roślin, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do całkowitej utraty plonu. Obserwowany coraz częściej w naszych warunkach klimatycznych wzrost temperatury o raz zmiany w rozkładzie i nasileniu opadów potęgują okresowe niedobory wody dla roślin uprawnych. Prowadząc racjonalną gospodarkę wodą w skali całego roku możemy zwiększyć ilość wody dostępnej dla roślin w sezonie wegetacyjnym.

Zintegrowane i kompleksowe działania na obszarach wiejskich zwiększające retencję wody w glebie moga być realizowane na trzech poziomach:

  1. Zlewni/wsi lub kilku wsi
  2. Gospodarstwa
  3. Pola uprawnego

Poprawę efektywności wykorzystania wody w rolnictwie i środowisku można uzyskać w wyniku:

  1. Zwiększenia retencji wody w profilu glebowym /bezpośrednio na polu/ poprzez stosowanie odpowiednich systemów uprawy, zabiegów agrotechnicznych i odpowiednich do ukształtowania rzeźby układów działek i dróg rolniczych
  2. Gromadzenia wody w zbiornikach retencyjnych
  3. Odtwarzania mokradeł i oczek wodnych
  4. Usprawnienia techniczne istniejących systemów melioracyjnych do działania dwufunkcyjnego odwodnienia/nawodnienia
  5. Stosowania nowoczesnych/automatycznych systemów nawadniania roślin.

 

W projekcie przedstawione będą przykłady wybranych działań ochronnych i ich wpływ na retencję wody w glebie.

 

  • Foto