Zarejestruj

Projekty »

Heurystyka informacyjna – szkolenie w zakresie rozwijania umiejętności wyszukiwania informacji

:: Projekt U086 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. ekonomiczne, n. fizyczne, n. humanistyczne, n. matematyczne, n. o Ziemi, n. prawne
Przedmioty
technologia informacyjna
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Autorzy
mgr Urszula Poślada (kierownik),
Alla Tarasiuk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 1

Miejsce realizacji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (21)
Adres: Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11

Inne projekty w tym miejscu

Projekt adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej i obejmuje szkolenie w zakresie wyszukiwania literatury przedmiotu w bazach bibliograficznych, czasopismach elektronicznych oraz bibliografiach drukowanych. W trakcie projektu uczniowie zapoznają się z rodzajami bibliografii tradycyjnych i cyfrowych w zakresie różnych dyscyplin, uzyskają wiedzę na temat dostępnych źródeł naukowych dla danej dyscypliny naukowej, a także przejdą szkolenie w zakresie wyboru i selekcji informacji bibliograficznej. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia samodzielnych badań naukowych, których wynikiem ma być praca naukowa np. referat, nauka efektywnego korzystania ze źródeł informacji oraz umiejętności wyboru i selekcji informacji bibliograficznej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy – uczeń posiada wiedzę o rodzajach drukowanych źródeł bibliograficznych z  zakresu danej dziedziny, wiedzę o rodzajach elektronicznych źródeł bibliograficznych z zakresu danej dziedziny, wiedzę na temat zasobów informacyjnych oferowanych przez Bibliotekę UMCS i biblioteki polskie i światowe, wiedzę w zakresie metod poszukiwania literatury naukowej z wykorzystaniem zasobów Internetu oraz w zakresie metod i technik wyszukiwania informacji w źródłach tradycyjnych i cyfrowych.

W zakresie umiejętności – uczeń posiada umiejętności posługiwania się drukowanymi źródłami bibliograficznymi, posługiwania się cyfrowymi źródłami bibliograficznymi, szczegółowego wyszukiwania literatury naukowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informacyjnych, a także praktyczne umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji.

W zakresie kompetencji – uczeń posiada kompetencje do świadomego wyboru i korzystania z drukowanych i cyfrowych zasobów informacyjnych oraz świadomość roli i znaczenia zasobów informacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu samodzielnej pracy naukowej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie wszystkie zainteresowane osoby.

  • Foto