Zarejestruj

Projekty »

Hezychazm - terapeutyczna duchowość chrześcijańskiego Wschodu

:: Projekt K047 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, wykład
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. teologiczne
Przedmioty
etyka, filozofia, religia, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Teologii
Autor
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Gmach Główny KUL (GG 213)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Hezychazm to nurt duchowości chrześcijańskiej. Współcześnie w wyniku podziałów Kościoła kojarzony jest głównie z prawosławiem. Należy jednak do wspólnego dziedzictwa całego Kościoła. Nazwa tego nurtu pochodzi od greckiego słowa hesychia, które oznacza wyciszenie wewnętrzne połączone ze stanem równowagi duchowo-fizjologicznej. Hezychazm jest metodą terapeutyczną bardzo pomocną w leczeniu depresji. Jego podstawą jest słuchanie Słowa Bożego a zwłaszcza Ewangelii oraz praktykowanie modlitwy Jezusowej. Praktyka modlitwy Jezusowej polega na nieustannym powtarzaniu formuły "Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznym". Hezychazm to nie tylko duchowość dla mnichów prawosławnych, ale duchowość terapeutyczna dla każdego chrześcijanina, dzięki której można osiągnąć lepszą koncentrację, mindfulness i radość życia.