Zarejestruj

Projekty »

Historia padaczki, zespołów padaczkowych i pierwsza pomoc w napadzie padaczkowym

Projekt odwołany!
:: Projekt UM145 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr Beata Gołębiowska (kierownik),
Maria Gołębiowska, dr hab. Maria Klatka, dr Ewa Zienkiewicz, dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk, Adrian Kuś, Barbara Klatka, Adam Bałys, Michał Terpiłowski, Aleksandra Halczuk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)

Miejsce realizacji: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Sala seminaryjna V piętro)
Adres: Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6

Inne projekty w tym miejscu

Padaczka, czyli zjawisko kliniczne spowodowane nadpobudliwością neuronów w półkulach mózgowych znane jest od początku dziejów ludzkiej cywilizacji. Słowo "epilepsja", które pochodzi od greckiego czasownika atakować, napadać, liczy sobie już 2500 lat. Począwszy od historycznych źródeł Starożytnej Mezopotamii, poprzez wspomnienia w perskich i egipskich papirusach, po jeden z najważniejszych dokumentów starożytnego świata - Kodeks Hammurabiego, badacze próbowali znaleźć przyczyny i możliwości leczenia napadów padaczkowych. Padaczka, uważana przez jednych za chorobę świętą, przez innych jako świadectwo opętania przez demony, początkowo leczona była zaklęciami i czarami. Dopiero Ojciec Medycyny - Hipokrates jako pierwszy zwrócił uwagę na prawdziwy problem, uznając dietę i opcje farmakologiczne za pierwszą linię leczenia padaczki, w przeciwieństwie do pomocy czarodziejskich zaklęć. Wierząc historycznym źródłom, na padaczkę cierpieli najwybitniejsi przedstawiciele ludzkości - Sokrates, Juliusz Cezar, Napoleon Bonaparte. Pierwszym, który odkrył przyczynę padaczki był Hughlings Jackson, który 150 lat temu opisywał sporadyczne, nagłe, nadmierne,  szybkie i umiejscowione wyładowania w istocie szarej mózgu. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, padaczka definiowana jest jako przewlekłe zaburzenie mózgu o różnej etiologii, cechujące się nawracającymi napadami padaczkowymi. Napady padaczkowe są przejściowym zaburzeniem czynności mózgu o charakterze ruchowym, czuciowym, wegetatywnym lub psychicznym, które powstają na skutek nadmiernego wyładowania elektrycznego pewnego obszaru neuronów lub całego mózgu. 

 Temat padaczki jest problemem niezwykle aktualnym. Według obecnych danych, na padaczkę cierpi 1% światowej populacji. Dzięki rozwojowi medycyny możemy dziś pomóc chorym na padaczkę, aby cieszyli się życiem i w pełni funkcjonowali w społeczeństwie. Niestety wiedza o padaczce nie jest dostatecznie rozpowszechniona. Przeprowadzone badania wykazały, iż ponad 20% respondentów uważa, że padaczką można się zarazić, a 50% badanych twierdzi, że epilepsja jest powodem wykonywania przez chorych pracy poniżej posiadanych kwalifikacji.

Podczas części teoretycznej projektu przedstawiona zostanie historia, etiopatogeneza oraz obraz kliniczny najciekawszych zespołów padaczkowych u dzieci i młodzieży oraz farmakologiczne i operacyjne sposoby leczenia padaczki.

W części praktycznej przećwiczymy postępowanie z pacjentem w napadzie padaczkowym w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.