Zarejestruj

Projekty »

Hydros, pojazd napędzany wodorem

:: Projekt PL057 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. chemiczne, n. fizyczne, n. techniczne
Przedmioty
chemia, ochrona środowiska, technika, technologia informacyjna, zajęcia techniczne
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Mechaniczny
Autor
dr hab., prof. uczelni inż. Jacek Czarnigowski
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Projekt został wykonany z myślą zniwelowania negatywnego wpływu pojazdów samochodowych na środowisko. Obecnie wiele pojazdów jest zasilanych paliwami, które powodują wiele skutków ubocznych, takich jak spaliny, zużyte baterie, odpady nie podlegające recyklingowi. Budowie pojazdu Hydros przyświecał cel osiągnięcia jak najmniejszej szkodliwości dla środowiska. Założenia projektu zostały spełnione m. in. dzięki zastosowaniu wodoru jako paliwa. Ten rodzaj paliwa umożliwia przy użyciu ogniwa paliwowego wytworzenie energii elektrycznej bezpośrednio w pojeździe. Wspomniana energia elektryczna pozwoli na zasilanie  efektywnego  silnika  elektrycznego. Zaletami takiego rozwiązania jest całkowity brak spalin emitowanych przez pojazd. Efektem ubocznym jest jedynie para wodna nieszkodliwa dla środowiska. Pojazd został zbudowany z materiałów kompozytowych. Główną zaletą takiego rozwiązania jest uzyskanie małej masy pojazdu przy zachowaniu  wystarczającej sztywności monokoku. Ponadto materiały te posiadają możliwość recyklingu w momencie zużycia konstrukcji. Hydros jest również dobrą odpowiedzią na sytuację, w której skończą się zasoby paliw kopalnianych. Efektywność elektryczna oraz sprawność pojazdu jest testowana przez studentów na międzynarodowych zawodach Shell Eco-marathon

Głównym celem zawodów jest osiągnięcie przez pojazd jak najmniejszego spalania danego rodzaju paliwa przy zachowaniu efektywnej czasowo jazdy po torze. Zespół Hydrogreen z Politechniki Lubelskiej bierze udział w tych zawodach od 2017 roku w kategorii pojazdów prototypowych napędzanych paliwem wodorowym. W 2018 roku zajął 6 miejsce w swojej kategorii, a w 2020 wygrał w rywalizacji w kategorii Najlepszy projekt. 

Projekt jaki realizujemy na Kole Naukowym Napędów Lotniczych uczy dobrej organizacji pracy całego zespołu. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty pracy, jesteśmy podzieleni na kilka grup projektowych, czyli na sekcje mechaniczną, elektryczną oraz marketingową. Wszystkich członków zespołu łączy pasja do nauki i konstruowania nowych pojazdów, w których wykorzystywane są paliwa alternatywne, takie jak wodór czy prąd elektryczny. Koło naukowe umożliwia wszystkim członkom na rozwijanie swoich pasji oraz zdobywanie doświadczenia w praktyce. Również przy pracy nad pojazdem uczymy się odpowiedzialności i systematyczności, przez co odkrywamy swoje mocne strony. 

  • Foto
  • Foto