Zarejestruj

Projekty »

Inculpata tutela – nie jesteś przestępcą, gdy chronisz siebie i innych

:: Projekt K051 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia, konkurs, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. prawne
Przedmioty
historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autorzy
dr Zuzanna Gądzik (kierownik),
Michał Celiński
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 50

Miejsce realizacji: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 204)
Adres: Lublin, Al. Racławickie 14

Inne projekty w tym miejscu

Uczestnicy projektu poprzez ciekawy wykład z elementami interakcji i będą mogli zapoznać się z niezwykle istotnym dla codziennego życia zagadnieniem prawa karnego – kontratypów obrony koniecznej oraz stanu wyższej konieczności. Dzięki udziałowi w nim poznają ratio legis tych instytucji, przesłanki ich dopuszczalności oraz skutki przekroczenia ich granic. Następnie ich teoretyczna wiedza zostanie zderzona z kazusami, które pozwolą jeszcze mocniej unaocznić sobie wagę i praktyczność przedstawionych zagadnień. Intencją autorów jest uświadomienie uczestników projektu w tym, że w określonych przypadkach mogą chronić inne dobra nie bojąc się o swoją odpowiedzialność karną, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu prawa karnego, zaciekawienie prawem karnym, pobudzenie do analitycznego myślenia i nauczenie przekładania norm prawnych na życiowe sytuacje. Ponadto zajęcia w grupach mają na celu wypracowanie wśród uczniów umiejętności kooperacji, dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów.

 

Konspekt:

  1. Otwarcie warsztatów (powitanie uczestników, przedstawienie prowadzących warsztaty, wprowadzenie do tematyki zajęć)
  2. Słowo wstępne 
  3. Wykład interakcyjny na temat kontratypów obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
  4. Wspólne rozwiązywanie kazusów z zakresu omówionych zagadnień.
  5. Praca w grupach polegająca na rozwiązaniu, a następnie publicznym przedstawieniu kazusu z zakresu omawianych instytucji prawa karnego połączonym z dyskusją na jego temat.
  6. Konkurs wiedzy (quiz) z nagrodami dla uczestników wydarzenia, polegający na rozwiązaniu testu sprawdzającego pozyskaną na wydarzeniu wiedzę z zakresu obrony koniecznej oraz stanu wyższej konieczności.
  7. Ewaluacja, podziękowania, rozdanie nagród, zakończenie.