Zarejestruj

Projekty »

Informacje w przestrzeni – pierwsze kroki w QGISie

:: Projekt U093 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, warsztat
Nauki i sztuki
n. o Ziemi, n. techniczne
Przedmioty
geografia, informatyka
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Autorzy
dr Mateusz Zawadzki (kierownik),
Aleksandra Ogonowska, Marcin Bajczyk, Dominik Urbański
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 1

Miejsce realizacji: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (201D)
Adres: Lublin, Aleja Kraśnicka 2c

Inne projekty w tym miejscu

Wszystko co nas otacza, bezpośrednio lub pośrednio, jest związane z GIS-em, czyli Systemami Informacji Przestrzennej, które umożliwiają w szybki i efektywny sposób zarządzanie, analizowanie oraz prezentowanie danych przestrzennych. Dzięki kilku prostym narzędziom jesteśmy w stanie dosłownie przenosić góry albo typować tereny, które obejmie powódź. Na warsztatach będziemy pracować na otwartym oprogramowaniu QGIS, który jest idealnym miejscem na postawienie swoich pierwszych kroków w środowisku GIS.  Warsztaty zaczniemy od wprowadzenia do świata Systemów Informacji Przestrzennej, nauczymy się tworzyć i edytować warstwy (wektorowe i rastrowe). Zapoznamy się z wybranymi narzędziami i użyjemy ich w praktyce.

  • Foto