Zarejestruj

Projekty »

Interwencje legislacyjne mające na celu walkę z lichwą

:: Projekt K056 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. ekonomiczne, n. prawne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, ekonomia w praktyce, etyka, historia i społeczeństwo, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Autor
mgr Daniel Mielnik
Początek
Piątek 2019-09-20 10:00
Realizacja projektu w innym miejscu - Collegium Iuridicum (CI 200)
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Collegium Iuridicum (CI 201)
Adres: Lublin, ul. Spokojna 1

Inne projekty w tym miejscu

I. Uwagi ogólne

Przestępstwo lichwy określone zostało w art. 304 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077). Zgodnie z jego treścią karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega każdy, kto wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym. Przepis ten ma charakter bezskutkowy, penalizując samo zawarcie umowy, niezależnie od jej następstw w postaci dochodzenia zwrotu udzielonej pożyczki.

II. Problem badawczy

Brak normatywnej definicji lichwy. Problematyka znamion przestępstwa wyzysku.

III. Cel projektu

Celem projektu jest ukazanie interwencji legislacyjnych, mających za zadanie zwalczanie szeroko rozumianej lichwy (usury).

IV. Hipoteza

Zjawisko lichwy jest wielowymiarowym problemem, wymagającym kompleksowego unormowania.

  • Foto