Zarejestruj

Projekty »

Inżynieria genetyczna dla początkujących

:: Projekt U099 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, laboratorium, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Biologii i Biotechnologii
Autorzy
dr Dominika Kidaj (kierownik),
dr hab., prof. nadzw. Jerzy Wielbo, dr hab. Anna Turska-Szewczuk, mgr Maria Kurzylewska, mgr Katarzyna Dworaczek
Terminy
Czas trwania projektu: 5 godz. (225 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 09:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Biologii i Biotechnologii (0103A)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 19

Inne projekty w tym miejscu

DNA, czyli kwas dezoksyrybonukleinowy stanowi materiał genetyczny, czyli swoistą instrukcję działania każdej żywej komórki, od bakterii po człowieka. Inżynieria genetyczna to zespół technik powodujących zmiany w materiale genetycznym żywych organizmów w celu nadania im cech pożądanych np. w przemyśle, medycynie, rolnictwie lub eliminacji cech niekorzystnych. Podstawą metod współczesnej inżynierii genetycznej są techniki izolacji i oczyszczania DNA oraz enzymatyczna obróbka cząsteczek kwasów nukleinowych. Projekt „Inżynieria genetyczna dla początkujących” składa się z dwóch części:

  1. Wykład (2 x 1 godz.) obejmujący zagadnienia wstępne, niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych – budowa DNA, kod genetyczny, historia inżynierii genetycznej, metody inżynierii genetycznej (m. in. izolacja DNA, zastosowanie enzymów restrykcyjnych i ligaz w klonowaniu genów, technika PCR, sekwencjonowanie), przykłady zastosowań inżynierii genetycznej w przemyśle, medycynie i rolnictwie.
  2. Ćwiczenia (3 godz.) obejmujące samodzielne:
  • cięcie DNA bakteriofaga za pomocą enzymów restrykcyjnych,
  • izolacje fragmentów DNA z żelu agarozowego,
  • izolacje DNA plazmidowego i chromosomowego z komórek bakterii, - wykonanie elektroforezy wyizolowanych kwasów nukleinowych,
  • omówienie otrzymanych wyników.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. 

  • Foto