Zarejestruj

Projekty »

Izolacja DNA z roślin

:: Projekt UP048 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa
Forma prezentacji
laboratorium, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr Magdalena Sozoniuk (kierownik),
dr Justyna Leśniowska-Nowak
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 09:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Agronomicum I (330)
Adres: Lublin, ul. Akademicka 15

Inne projekty w tym miejscu

Biologia molekularna jest bardzo szybko rozwijającą się nauką, której techniki znalazły zastosowanie w różnych obszarach życia – od współczesnej hodowli
roślin po diagnostykę medyczną i kryminalistykę. Pierwszym etapem prac umożliwiającym przeprowadzenie analiz genomu jest izolacja DNA. Uczestniczy
warsztatów samodzielnie przygotują próby z materiału roślinnego oraz wykonają izolację kwasów nukleinowych – efektem tego będzie możliwość zobaczenia
cząsteczek DNA na własne oczy. Ćwiczenia połączone będą z prezentacją multimedialną wyjaśniającą podstawowe procesy zachodzące podczas kolejnych
etapów izolacji DNA.