Zarejestruj

Projekty »

Jak chronić roślinę przed chwastami, chorobami i szkodnikami?

:: Projekt UP056 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. rolnicze
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Autorzy
dr inż. Marek Kopacki (kierownik),
dr hab. inż. Barbara Skwaryło-Bednarz, dr hab., prof. nadzw. inż. Agnieszka Jamiołkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 10

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. S. Leszczyńskiego 7 (342)
Adres: Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest przedstawienie najważniejszych metod ochrony roślin przed agrofagami (chwastami, patogenami chorobotwórczymi i szkodnikami). Omówione zostaną wszystkie dostępne metody ochrony roślin, w szczególności niechemiczne, które minimalizują zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.