Zarejestruj

Projekty »

Jak chronić rośliny przed chwastami, chorobami i szkodnikami?

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt UP050 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Autorzy
dr hab., prof. uczelni inż. Barbara Skwaryło-Bednarz (kierownik),
dr hab., prof. uczelni Agnieszka Jamiołkowska, dr inż. Marek Kopacki
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 20
Idź do prezentacji on-line

Celem projektu jest przedstawienie najważniejszych metod ochrony roślin przed agrofagami (chwastami, patogenami chorobotwórczymi i szkodnikami). Omówione zostaną wszystkie dostępne metody ochrony roślin, w szczególności niechemiczne, które minimalizują zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.