Zarejestruj

Projekty »

Jak inspirować ucznia do nauki? Garść faktów i mitów dotyczących uczenia się i motywacji

:: Projekt U118 (Szczegóły)
Adresaci
tylko dla nauczycieli
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
język polski
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Autor
dr Anna Witek
Terminy
Czas trwania projektu: 3 godz. (135 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 12:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiki i Psychologii (B.2.13)
Adres: Lublin, ul. Głęboka 45

Inne projekty w tym miejscu

Warsztat skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych. Podczas spotkania odniesiemy się do wiedzy na temat mózgowych mechanizmów uczenia się oraz czynników sprzyjających temu procesowi. Wychodząc z założenia, że człowiek uczy się każdego dnia, warto dowiedzieć się, jakie czynniki wspierają naturalny proces uczenia się, tak, aby uczeń mógł je wykorzystać w nauce szkolnej. Kluczowe jest zatem znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co musi się zdarzyć, aby uczeń zainteresował się zagadnieniem i uwierzył we własne możliwości? Warto poznać sposoby motywowania uczniów do nauki, również tych niezmotywowanych i wspólnie przeanalizować czynniki wpływające na motywację wewnętrzną. Omówione kwestie ułatwiają wskazanie rozwiązań możliwych do zastosowania w codziennej pracy z uczniami.  

  • Foto