Zarejestruj

Projekty »

Jak możemy pomóc zagrożonym gatunkom roślin rozpocząć wszystko od nowa?

:: Projekt UP057 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
pokaz, prezentacja multimedialna, wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Autor
dr inż. Magdalena Pogorzelec
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. B. Dobrzańskiego 37 (033)
Adres: Lublin, ul. B. Dobrzańskiego 37

Inne projekty w tym miejscu

Wśród wszystkich roślin, które spotykamy w Polsce na łąkach, w lasach czy w naszym najbliższym otoczeniu, ponad 15% gatunków jest uznawana za rzadkie i zagrożone wyginięciem. Naturalne ekosystemy wodne i lądowe Lubelszczyzny charakteryzują się znacznym udziałem we florze m.in. reliktów  - żywych skamieniałości, roślin które wyglądają i funkcjonują tak samo jak setki, a nawet tysiące lat temu oraz roślin owadożernych, wyjątkowych ze względu na swoje niecodzienne przystosowanie do surowych warunków środowiska. W ostatnim czasie liczebność populacji tych gatunków znacznie się zmniejsza. Coraz rzadziej możemy je podziwiać w naturalnym środowisku, pomimo tego, że większość z nich objęta jest ochroną prawną. Podejmuje się więc działania, które mają pomóc w zachowaniu, a nawet powiększeniu zasobów poszczególnych gatunków poprzez prowadzenie zabiegów ochrony czynnej. Jednym z nich jest tzw. reintrodukcja, czyli wprowadzenie roślin ponownie do środowiska, w którym niegdyś występowały.

Podczas prezentacji słuchacze dowiedzą się jak trudną drogę muszą przebyć rośliny, aby z fragmentu tkanki (w procesie mikrorozmnażania) powstała nowa roślina, która z sukcesem zaaklimatyzuje się by rosnąć i rozmnażać się w naturalnym środowisku. Opowiemy również o tym jak ważne są podstawy naukowe, szeroka i szczegółowa wiedza na temat gatunków, by nasze starania w ochronie bioróżnorodności były efektywne, a rezultaty działań trwałe.

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto