Zarejestruj

Projekty »

Jak nie wpaść w szpony młodzieńczych pułapek?

:: Projekt UM157 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
mgr Agata Stachura (kierownik),
Aleksandra Borkowska, Zuzanna Chilimoniuk, Szymon Marosz, Anna Sobstyl, Maciej Dobosz, Aleksandra Chałupnik, Halina Piecewicz-Szczęsna
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Universum (10)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Okres młodzieńczy jest najbardziej burzliwym w całym życiu człowieka. Chęć akceptacji, przynależności do jakiejś grupy, odrzucenie, a przede wszystkim zwykła ciekawość, to jedne z najważniejszych powodów, przez które młody człowiek sięga po używki. 

Problem uzależnień wśród młodzieży jest znany od dawna, a w ostatnich latach staje się coraz bardziej aktualny. Niepokojące staje się to, że coraz więcej ludzi w młodym wieku zmaga się z uzależnieniami, dlatego tak ważne jest uświadamianie społeczeństwa o konsekwencjach, jakie niosą ze sobą używki. W dzisiejszym świecie nie zmagamy się tylko z uzależnieniami od alkoholu, papierosów i narkotyków, ale także od social mediów, telefonu czy zakupów. Wiele młodych osób nie jest świadoma swojego uzależnienia, uważając, że są na to za młodzi. Fakty są jednak inne. Badania w warszawskich gimnazjach pokazały, że prawie ¾ uczniów trzecich klas gimnazjów przynajmniej raz piło alkohol w ciągu ostatniego roku, po upływie roku liczba ta zwiększała się o kilkanaście procent. Około 30% uczniów trzecich klas gimnazjów paliła papierosy.

Uczestnicy przez czynne uczestnictwo będą mogli poczuć się przez chwilę jak lekarz i postawić diagnozę na podstawie przedstawionego przypadku klinicznego. Projekt ma na celu zaangażowanie młodych ludzi i przedstawienie w trochę innej formie konsekwencji płynących z korzystania z używek.