Zarejestruj

Projekty »

Jak opiekować się osobą z zespołem otępiennym i chorobą Alzheimera w środowisku domowym? – rady dla opiekunów

:: Projekt UM132 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Alina Deluga (kierownik),
st. Karolina Żabska, st. Marcin Wasieczko, dr Katarzyna Piasecka, st. Dominika Luciak, dr Agnieszka Bartoszek, dr Katarzyna Kocka, dr Edyta Gałęziowska, mgr Agnieszka Chrzan-Rodak, st. Anita Dąbrowska, st. Klaudia Działowska, st. Patrycja Iskra, st. Natalia Głowacka, st. Michał Kotowski, st. Kinga Stanibuła
Początek
Niedziela 2021-09-19 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Cel projektu:

  • Przekazanie młodzieży gimnazjalnej, licealnej, studentom i osobom dorosłym informacji nt. zespołów otępiennych i ch. Alzheimera.
  • Uwrażliwienie społeczności lokalnych (młodzież gimnazjalna i licealna, studenci, osoby dorosłe) na problemy opieki domowej nad osobami z zespołem otępiennym i z chorobą Alzheimera
  • Udzielanie praktycznego, klinicznego i emocjonalnego wsparcia opiekunom rodzinnym osób z demencją, aby poprawić ich jakość życia i pomóc im radzić sobie ze sprawowaną przez nich opieką.
  • Opisanie najczęstszych sytuacji problematycznych występujących w opiece nad osobą z zespołem otępiennym i z ch. Alzheimera
  • Przedstawienie praktycznych wskazówek dla osób sprawujących opiekę nad osobami z zespołem otępiennym i ch. Alzheimera, przebywających w środowisku domowym.
  • Zaprezentowanie symulacji odczuć osób starszych z wykorzystaniem „symulatora starości” oraz prostych testów diagnostycznych
  • Przedstawienie form aktywizowania seniora z demencją w warunkach domowych oraz środowiskowych form wsparcia dla opiekunów domowych

Istota problemu: W Polsce ponad 500 tysięcy osób żyje z otępieniem, w tym 300 tysięcy z chorobą Alzheimera. Prognozy wskazują, że za 25 lat będzie ich dwa razy więcej. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, w wieku powyżej 60-65 lat; im człowiek starszy, tym większe jest ryzyko pojawienia się objawów otępienia. Szacuje się, że wśród osób najstarszych, po 80 roku życia, co piąta osoba ma objawy demencji. Zmiany zachowania osób z pierwszymi objawami otępienia często są lekceważone, tłumaczone podeszłym wiekiem,  i pozostają bez diagnozy i leczenia. Choroba otępienna może trwać kilkanaście lat, a bliscy często nie potrafią pomóc. W społeczeństwie brakuje podstawowej wiedzy o objawach, postępowaniu choroby, miejscach, gdzie można otrzymać pomoc i potrzebne informacje.

Osobami z demencją zwykle opiekują się ich najbliżsi, głównie małżonkowie, będący na ogół w podobnym wieku, lub ich dzieci. Cierpi na tym zarówno zdrowie psychiczne, jak i somatyczne poświęcających się opiekunów. Wiedza nt. istoty przedstawionych zagadnień pomoże lepiej zrozumieć osoby chore, a opiekunom i ludziom młodym dostarczy konkretnych wskazówek nt. sposobów postępowania i radzenia sobie z opieką nad chorym z demencją.