Zarejestruj

Projekty »

Jak oznaczamy grupy krwi

:: Projekt K061 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
ćwiczenia, laboratorium, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne
Przedmioty
biologia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Autorzy
dr hab. Anna Rymuszka (kierownik),
dr hab. Anna Sierosławska, mgr Agnieszka Welman-Styk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Instytut Biotechnologii (B 206)
Adres: Lublin, ul. Konstantynów 1i (wjazd od strony parkingu przed Szpitalem)

Inne projekty w tym miejscu

W 1901 roku Karl Landsteiner, austriacki lekarz patolog i immunolog odkrył, że jedną z cech krwi ludzkiej jest jej zróżnicowanie m.in. w zakresie antygenów grupowych. Konsekwencją tego jest fakt, iż nie można podawać biorcy krwi od dowolnego dawcy, a tylko zgodnego w obrębie najważniejszych układów grupowych. Na tle niezgodności dochodzić może także do konfliktu matczyno-płodowego, którego powstaniu na szczęście w chwili obecnej można zapobiegać. Warunkiem jednak jest wcześniejsza znajomość grup krwi matki i ojca. Zróżnicowaniu populacji pod względem antygenów grupowych przypisuje się ostatnio coraz większe znaczenie. Uważa się, że grupa krwi decyduje o podatności na niektóre choroby, preferencjach dietetycznych, czy nawet cechach charakterologicznych.

Niniejszy projekt obejmuje omówienie podstawowych układów grup krwi człowieka, charakterystykę antygenów grupowych oraz mechanizmów wytwarzania przeciwciał. Uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego wykonania reakcji aglutynacji i oznaczenia obecności antygenów grupowych z układu AB0 i Rh.