Zarejestruj

Projekty »

Jak potwierdzić budowę chemiczną związku organicznego?

:: Projekt UM158 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. chemiczne, n. farmaceutyczne
Przedmioty
chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr hab. Łukasz Popiołek (kierownik),
mgr Kinga Paruch, prof. dr hab. Monika Wujec
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (437)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Potwierdzenie budowy chemicznej związku organicznego jest kluczowym etapem w syntezie organicznej. Szczególne znaczenie odgrywa ono w przypadku
identyfikacji nieznanego związku otrzymanego w wyniku przeprowadzonej reakcji chemicznej lub ustalenia struktury chemicznej związku, który wystąpił jako nieoczekiwany produkt reakcji. W przypadku identyfikacji czy potwierdzenia struktury związku są obecnie stosowane nowoczesne metody spektroskopowe.
Celem projektu jest zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami spektroskopowymi służącymi do potwierdzenia budowy lub identyfikacji związków
organicznych.