Zarejestruj

Projekty »

Jak powstają emulsje?

:: Projekt UM159 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia, laboratorium, pokaz
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Michał Szumiło (kierownik),
dr Piotr Belniak, dr Łukasz Zimmer, dr Jan Sobczyński, prof. Ewa Poleszak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Collegium Universum (109)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Woda i olej to ciecze, które nie mieszają się ze sobą. Jednak postępując w odpowiedni sposób można to zmienić. Tak powstają emulsje. Stosowane są
one szeroko w: farmacji, kosmetyce, przemyśle spożywczym i wielu innych.


Emulsje można zdefiniować jako płynną postać leku stanowiącą układ niemieszających się ze sobą faz ciekłych, przeznaczoną do użytku wewnętrznego lub
zewnętrznego. W zależności od właściwości składników, emulsja może być typu olej w wodzie albo woda w oleju.


Na pokazie będzie można poznać ciekawe informacje o emulsjach, zobaczyć jak, różnymi metodami, otrzymać emulsję i zbadać jej typ.