Zarejestruj

Projekty »

Jak powstaje gleba?

:: Projekt UP (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV
Forma prezentacji
konkurs, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
nauki o Ziemi i środowisku, rolnictwo i ogrodnictwo
Przedmioty
przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autor
dr inż. Monika Jaroszuk-Sierocińska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Wtorek 2021-09-21 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 5
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 09:00 - 11:00
Wolne miejsca: 20
Edycja zakończona
Środa 2021-09-22 11:00 - 13:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. S. Leszczyńskiego 7 (N)
Adres: Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Gleba stanowi złożoną specyficzną biogeniczną powłokę kuli ziemskiej, okrywającą lądy oraz płycizny mórz i jezior. Powierzchniowe warstwy litosfery, pod
wpływem atmosfery i hydrosfery oraz działalności życiowej wielu pokoleń organizmów, stopniowo przekształcają się w pokrywę glebową, zdolną do
zapewnienia warunków odpowiednich dla wzrostu i rozwoju roślin oraz odgrywającą ważną geofizyczną i biogeochemiczną rolę w historii naszej planety. Gleba
aktywnie uczestniczy w skomplikowanych procesach wymiany i przekształcania energii i materii na kuli ziemskiej. Z tego względu odgrywa wielką
ogólnoplanetarną rolę, kształtując wiele zjawisk zachodzących w litosferze, atmosferze, hydrosferze i biosferze. Gleba stanowi specyficzne środowisko
decydujące o istnieniu roślinności lądowej, organizmów zwierzęcych i mikroorganizmów. Gleba stanowi również jeden z podstawowych środków produkcji w rolnictwie. Glebę można więc nazwać „szlachetną rdzą Ziemi” – szlachetną dlatego, że cechuje ją żyzność, czyli właściwość stwarzania
warunków sprzyjających rozwojowi roślin, rdzą zaś dlatego, że tworzy się w wyniku przemian pierwotnych utworów skalnych.

 

Podczas zajęć realizowanych w ramach XI Lubelskiego Festiwalu Nauki uczestnicy zostaną zapoznani z budową najważniejszych gleb występujących w Polsce
i podstawowymi analizami, które wykonuje się w laboratoriach gleboznawczych. Na zakończenie zajęć przewidywany jest konkurs.