Zarejestruj

Projekty »

Jak pracować z osobą z trudnościami psychicznymi? Przykłady z pracy Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin

:: Projekt U108 (Szczegóły)
Adresaci
studenci
Dla niepełnosprawnych
z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
mgr Marlena Stradomska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)

Miejsce realizacji: Wydział Filozofii i Socjologii (101)
Adres: Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4

Inne projekty w tym miejscu

Samobójstwo jest niezwykle drastycznym i wzbudzającym wiele emocji zjawiskiem. Analiza samobójstw to jeden z najważniejszych składników diagnozy kondycji i integracji społeczeństwa, natomiast suicydologia jest jedną z interdyscyplinarnych nauk o człowieku, wynikającą z coraz bardziej rosnących statystyk. Obserwacje są alarmujące, ponieważ według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia, 2003) ponad 1500 osób każdego dnia odbiera sobie życie, a 15000 podejmuje nieudane próby. Samobójstwa stanowią olbrzymi problem z perspektywy globalnej. W dużej mierze próby samobójcze są efektem patologii jednostek, ale i możliwe są samobójstwa będące wynikiem problemów całego społeczeństwa, m.in. trudnych warunków społeczno-ekonomicznych.  

Plan spotkania:
1. Wprowadzenie do tematyki zaburzeń psychicznych.
2. Opis działalności Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Oddział Lublin.
3. Kim jest pacjent suicydologiczny.
4. Konsultacje psychologiczne.

  • Foto