Zarejestruj

Projekty »

Jak skutecznie kształtować swoje zdrowie? Zdrowy styl życia dla opornych

Projekt realizowany w trybie zdalnym (ONLINE)
:: Projekt U099 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadpodstawowa
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne
Przedmioty
ochrona zdrowia, wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autor
mgr Anna Dudkowski-Sadowska
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2022-09-13 10:00 - 12:00
Wolne miejsca: 19
Idź do prezentacji on-line

W pierwszej części spotkania uczestnicy scharakteryzują swój styl życia, wykorzystując specjalnie skonstruowany arkusz. Następnie (w oparciu o przedstawione wyniki badań socjomedycznych) dokonają krytycznej oceny, identyfikując zachowania pro- i antyzdrowotne. Ostatni etap polega na opracowaniu indywidualnych modelowych scenariuszy stylu życia uczestników, uwzględniających konieczne modyfikacje (eliminacja zachowań antyzdrowotnych, wprowadzenie/utrwalenie zachowań korzystnych dla zdrowia).

Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją warsztatu, który odbył się w ramach Drzwi Otwartych UMCS (2018, 2022) na Wydziale Filozofii i Socjologii.

  • Foto