Zarejestruj

Projekty »

Jak tu się wyjęzyczyć?

:: Projekt U111 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
doświadczenie, dyskusja, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
język polski, wiedza o kulturze
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Autorzy
dr hab., prof. nadzw. Katarzyna Klimkowska (kierownik),
mgr Joanna Paszkowska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Wydział Pedagogiki i Psychologii - Instytut Pedagogiki (61)
Adres: Lublin, ul. Gabriela Narutowicza 12

Inne projekty w tym miejscu

Emocje stanowią elementy naszych wewnętrznych przeżyć, często bardzo intymnych. A o tym, co intymne, trudno nam mówić wprost. Nierzadko również po prostu brakuje słów.

Warsztat pt. „Jak tu się wyjęzyczyć?” ukierunkowany jest na omówienie z młodzieżą językowych i pozajęzykowych form wyrażania emocji oraz nazywania uczuć i przeżyć. Analizie będą poddane następujące aspekty:
  • Co powoduje, że silne emocje (pozytywne i negatywne) są często niewłaściwie komunikowane, np. nasze słowa, zachowania wskazują na coś innego, niż czujemy?
  • Jakie dotychczas stosowane formy komunikacji pozwalają nam informować innych o naszych emocjach, mówiąc inaczej, co działa w naszym komunikowaniu się?
  • W jaki sposób „zarządzać” własną komunikacją emocji? Co nam może pomóc w wyrażaniu tego, co chcemy?
  • Jak się ma to, co czujemy i chcemy wyrazić do etykiety językowej i konwenansów społecznych?
Celem warsztatu będzie rozwijanie/wzmacnianie umiejętności praktycznych młodzieży w zakresie świadomego wykorzystywania językowych i pozajęzykowych środków wyrazu w efektywnej komunikacji uczuć i emocji.
  • Foto