Zarejestruj

Projekty »

Jak w Lazarusie zrobić prostą aplikację graficzną przedstawiającą obieg Ziemi wokół Słońca

:: Projekt PL049 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. techniczne
Przedmioty
informatyka
Organizator
Politechnika Lubelska
Wydział Podstaw Techniki
Autorzy
Kamil Ragus (kierownik),
Kamil Ragus, dr Robert Lis
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Wtorek 2019-09-17 15:00 - 16:00
Wolne miejsca: 15

Miejsce realizacji: Wydział Podstaw Techniki (105)
Adres: Lublin, ul. Nadbystrzycka 38

Inne projekty w tym miejscu

Projekt Studenckiego Koła Naukowego InfoNaBi:

Lazarus jest darmowym zintegrowanym środowiskiem programistycznym opartym na kompilatorze Free Pascal. Po uruchomieniu pojawia nam się kilka okien: panel główny, inspektor obiektów, edytor źródeł, formatka.  W aplikacji wbudowanych jest bardzo dużo komponentów gotowych do użycia, które umieszczamy na formatce. W inspektorze obiektów w łatwy sposób możemy ustawiać właściwości komponentów, a w edytorze źródeł zamieszczamy kod naszego programu. Tworząc nowy plik program sam automatycznie tworzy szkielet odpowiedni dla danego pliku, nam pozostaje tylko napisanie części kodu. Aplikacja jest przejrzysta, a jej środowisko graficzne jest w języku polskim, dzięki czemu każdy powinien poradzić sobie z przyswojeniem tego środowiska. Programowanie graficzne umożliwia nam zrobienie prostej symulacji obiegu Ziemi wokół Słońca. W prezentacji przedstawimy krok po kroku jak stworzyć taką aplikację.