Zarejestruj

Projekty »

Jak w prosty sposób ocenić jakość biologiczną środowiska glebowego?

:: Projekt UP059 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
doświadczenie, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. rolnicze
Przedmioty
biologia, ochrona środowiska, przyroda
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Autorzy
dr hab., prof. nadzw. inż. Agnieszka Jamiołkowska (kierownik),
dr hab. inż. Barbara Skwaryło-Bednarz, dr inż. Marek Kopacki
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Czwartek 2019-09-19 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Uniwersytet Przyrodniczy - ul. S. Leszczyńskiego 7 (342)
Adres: Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zapoznanie uczestników Festiwalu Naukowego z oznaczaniem wybranych parametrów właściwości biologicznych środowiska glebowego, przydatnych do monitoringu i oceny jego stanu. Prezentowane będą (pokaz praktyczny lub audiowizualny) metody oznaczania aktywności wybranych enzymów jako wskaźników zanieczyszczenia środowiska glebowego. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z metodyką wykonania testu biologicznego oceniającego wpływ gleby na organizmy roślinne.