Zarejestruj

Projekty »

Jak wykorzystać swój potencjał i odnieść sukces zawodowy?

:: Projekt K064 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadgimnazjalna
Forma prezentacji
dyskusja, prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne
Przedmioty
ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości
Organizator
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Społecznych
Autorzy
dr hab. Beata Jakimiuk (kierownik),
lic. Anastazja Kot, lic. Sandra Kamińska
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 14:00 - 15:00
Wolne miejsca: 2

Miejsce realizacji: Collegium Joannis Pauli II (C 324)
Adres: Lublin, Aleje Racławickie 14
(wejście do gmachu od strony ul. Łopacińskiego)

Inne projekty w tym miejscu

Przygotowanie młodzieży do radzenia sobie na rynku pracy stanowi w dzisiejszych czasach prawdziwe wyzwanie. Człowiek coraz częściej doświadcza poczucia
zagubienia i bezradności wobec dynamicznie zmieniającego się świata. W związku z tym coraz większego znaczenia nabiera przygotowanie do radzenia sobie
w niewiadomej przyszłości. Młodzi ludzie stają przed trudną sytuacją związaną z wyborem zawodu i drogi kształcenia. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, który
wybór będzie pomyślny.
Celem prezentacji jest ukazanie sposobów, które wspomagają osiągnięcie sukcesu zawodowego. Wiążą się one z kształtowaniem poczucia podmiotowości i
wzięciem odpowiedzialności za swoje decyzje.
Prezentacja dotyczy zagadnień związanych z odkrywaniem swojego potencjału, budowaniem poczucia własnej wartości, a także czynników gwarantujących
sukces zawodowy.