Zarejestruj

Projekty »

Jak zdrowo się uczyć?

:: Projekt UM171 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
warsztat
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne
Przedmioty
biologia, ochrona zdrowia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Ewa Kędzierska (kierownik),
dr Jolanta Orzelska-Górka, dr Ewa Gibuła-Tarłowska, dr hab. Sylwia Talarek, dr hab. Joanna Listos, mgr Małgorzata Łopatyńska-Mazurek, mgr Małgorzata Łupina, mgr Tomasz Krzanowski, mgr Paweł Grochecki, mgr Ewelina Głowacka, Monika Małyszek, Paulina Bieniek, Magdalena Burat
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 13:00
Wolne miejsca: 25

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (36)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

„Pamięć jest jedną z najwspanialszych własności mózgu ludzkiego. Dzięki niej poznajemy własną tożsamość i rozwijamy intelekt. We współczesnym świecie
sprawność umysłu, której miarą jest sprawność pamięci, decyduje o karierze i powodzeniu w życiu". Zjawiskiem ściśle związanym z pamięcią jest uczenie się,
które polega na tworzeniu śladów pamięciowych na skutek doznanych doświadczeń. U podstaw pamięci leżą procesy nerwowe umożliwiające: powstawanie
śladu pamięciowego (engramu), czyli zapamiętywanie, przechowywanie śladu pamięciowego, czyli pamiętanie wrażeń oraz odtwarzanie zakodowanego śladu
pamięciowego, czyli przypominanie. Już starożytni Grecy przywiązywali tak wielką wagę do roli pamięci w życiu, że oddawali jej cześć jako bogini -
Mnemozyne. To od jej imienia pochodzi nazwa "mnemonika", rozumiana jako zbiór technik pamięciowych. Służą one osobom, których pamięć jest w pełni
sprawna, a które potrzebują pomocy w związku z uczeniem się, czy też przygotowujących publiczne wystąpienia. Podstawą technik pamięciowych są
skojarzenia.

Celem projektu będzie przybliżenie zagadnień związanych z pamięcią, poznanie wybranych technik pamięciowych a także nauka ich praktycznego
wykorzystania. W trakcie zajęć, uczestnicy podzieleni na grupy, będą aktywnie ćwiczyć sposoby zapamiętywania, a podsumowaniem ćwiczeń będzie prosty
test/krzyżówka dotyczące omawianego tematu.