Zarejestruj

Projekty »

Kawa - od ogółu do szczegółu

:: Projekt UM182 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
warsztat, wykład
Nauki i sztuki
n. farmaceutyczne
Przedmioty
chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Agnieszka Skalska-Kamińska (kierownik),
dr Małgorzata Tatarczak-Michalewska, dr Eliza Blicharska, mgr Andrzej Torbicz, prof. dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 10:00 - 11:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Collegium Pharmaceuticum (228)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 4a

Inne projekty w tym miejscu

Kawa - jedna z popularnych używek, o wciąż odkrywanych właściwościach.

Uczestnicy prezentacji będą mieli okazję zapoznać się z rodzajami kawy, sposobami jej parzenia w różnych krajach i kulturach Świata. Zaprezentowane zostaną procesy fizyko-chemiczne wykorzystywane w produkcji kawy: liofilizacja, dekofenizacja, ekstrakcja. Szczegółowo zostanie opisana struktura kofeiny oraz badania chromatograficzne kwasu kawowego. Przybyłym gościom zostanie przybliżona metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz cienkowarstwowej w badaniach kwasów fenolowych (m. in. kwasu kawowego).