Zarejestruj

Projekty »

Każdy rośnie inaczej...

:: Projekt UM184 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
ćwiczenia
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
Autorzy
dr hab. Maria Klatka (kierownik),
dr Ewa Zienkiewicz, dr Beata Gołębiowska, dr hab. Witold Kołłątaj, dr Barbara Kołłątaj, Barbara Klatka, Michał Terpiłowski, Anna Orzeł, Dominika Janeczko, Maria Gołębiowska, Magdalena Hołowczuk, Adam Bałys
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Środa 2019-09-18 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 20

Miejsce realizacji: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (Sala seminaryjna V piętro)
Adres: Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali 6

Inne projekty w tym miejscu

Wzrastanie jest najczulszym wskaźnikiem stanu zdrowia dziecka. Zwolnienie tempa wzrastania często wyprzedza pojawienie się objawów poważnych zaburzeń, między innymi chorób przewlekłych, czy zmian strukturalnych OUN. Niedobór wzrostu jest poważnym problemem w życiu każdego człowieka. Szczególnie emocjonalnie jest to odbierane w dzieciństwie i może prowadzić do przewlekłej frustracji i poczucia własnej niepełnowartościowości. Dzieci zgłaszających się do lekarza z powodu niedoboru wzrostu to w większości przypadków dzieci zdrowe, nie wymagające leczenia, które jako osoby dorosłe osiągają wzrost średni lub niski, ale mieszczący się w granicach szerokiej normy. W przypadku niskorosłości wywiad rodzinny ma duże znaczenie. Powinien zawierać dane dotyczące wzrostu rodziców, dziadków, rodzeństwa, występowania niskich osób w dalszej rodzinie, z uwzględnieniem zaburzeń proporcji ciała, przebiegu wzrastania i pokwitania rodziców. Wpływ na wzrost i rozwój dziecka mają: układ hormonalny, ośrodkowy układ nerwowy, układ immunologiczny, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne, sprawność układów i narządów, ogólny stan zdrowia, stan odżywienia organizmu. Za niskorosłe należy uznać każde dziecko, którego wysokość ciała znajduje się poniżej 3 centyla lub jest <-2SD od średniej dla płci i wieku. W wielu krajach, w tym w Polsce, z definicji opartej na systemie centylowym niedobór wzrostu rozpoznaje się u 3% populacji w okresie rozwojowym.

W czasie dzisiejszych ćwiczeń ocenimy:

1) czy omawiany problem dotyczy któregoś z uczestników naszego spotkania

2) sprawdzimy, czy wasz wzrost mieści się w normie wieku

3) zapoznamy się z oceną tempa wzrastania na siatkach centylowych

4) porozmawiamy z pacjentami naszej Kliniki z niskorosłością.