Zarejestruj

Projekty »

Kolekcje roślin użytkowych

:: Projekt UP071 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna, studenci, rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. rolnicze
Przedmioty
biologia, przyroda, rolnictwo
Organizator
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Agrobioinżynierii
Autorzy
dr Aneta Kramek (kierownik),
dr inż. Jacek Gawroński
Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Głównym zadaniem kolekcji jest gromadzenie, charakterystyka i ochrona zarówno starych, jak i nowych odmian roślin uprawnych oraz wartościowych materiałów hodowlanych.

Konieczność gromadzenia i ochrony roślinnych zasobów genowych wynika z nasilającej się erozji genetycznej, która prowadzi do genetycznego ubożenia populacji roślin użytkowych. Jedną z głównych przyczyn zawężania zróżnicowania genetycznego było preferowanie odmian o wysokiej plenności, co w efekcie doprowadziło do wyeliminowania z uprawy odmian starych, mniej plennych, ale odpornych na stresowe czynniki środowiska.

W Polsce ochrona zmienności genetycznej roślin uprawnych ma wieloletnią tradycję. Program ochrony obejmuje kolekcje roślin uprawnych zlokalizowane w różnych rejonach kraju. Jedna z takich kolekcji prowadzona jest w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin UP w Lublinie. Obejmuje ona w sumie ponad 4 tysiące genotypów pszenżyta i pszenicy twardej pochodzących z krajowych i zagranicznych ośrodków hodowlanych. Zgromadzone obiekty reprezentują szerokie spektrum zmienności cech użytkowych i morfologicznych. Stanowią one wartościowy materiał wyjściowy w pracach badawczych i hodowlanych.

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie różnorodności biologicznej na przykładzie budowy kłosów w kolekcji pszenżyta i pszenicy twardej.