Zarejestruj

Projekty »

Komunikacja międzyludzka "kluczem" do zdobywania wiedzy

:: Projekt UM192 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy V-VIII, szkoła ponadgimnazjalna
Dla niepełnosprawnych
niepełnosprawnych ruchowo
Forma prezentacji
prezentacja multimedialna, warsztat
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. medyczne
Przedmioty
edukacja medialna, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
dr Anna Szulc (kierownik),
dr Teresa Stawińska, mgr Karol Sitarz, dr hab. Piotr Gawda, mgr Michał Grzegorczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 2 godz. (90 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 12:00 - 14:00
Wolne miejsca: 5

Miejsce realizacji: Collegium Universum (aula)
Adres: Lublin, ul. dra Witolda Chodźki 1

Inne projekty w tym miejscu

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności interpersonalnych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych a także zaprezentowanie znaczenia komunikacji międzyludzkiej, jako "klucza" nie tylko do wzajemnego porozumiewania się, ale również zdobywania wiedzy.

W trakcie realizacji zadania prezentacja modelu komunikacji interpersonalnej oraz sygnałów komunikacyjnych werbalnych (z użyciem słów) i niewerbalnych (tzw. "mowa ciała"). 

Zadanie będzie zrealizowane z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych przez uczniów (np.ćwiczenia umiejętności używania sygnałów niewerbalnych do okazywania emocji, ćwiczenia pokazujące jak niejasne bywa wyrażanie naszych uczuć i emocji bez słów).