Zarejestruj

Projekty »

Korekcja wad postawy kręgosłupa – ćwiczenia usprawniające dysfunkcje narządu ruchu

:: Projekt U141 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), szkoła ponadpodstawowa, studenci
Dla niepełnosprawnych
niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
ćwiczenia, prezentacja multimedialna
Nauki i sztuki
n. o kulturze fizycznej
Przedmioty
biologia, wychowanie fizyczne
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Centrum Kultury Fizycznej UMCS
Autor
mgr Aleksandra Kołodziejczyk
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2021-09-20 12:00 - 13:00
Termin dodatkowy
Wolne miejsca: 108

Miejsce realizacji: Centrum Kultury Fizycznej UMCS (1)
Adres: Lublin, ul. Langiewicza 22

Inne projekty w tym miejscu

Sytuacja pandemiczna zmusiła Nas do długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej co w znacznym stopniu przyśpieszyło degradację kręgosłupa. Ze względu na ten fakt szczególną wartością jest dbałość o budowanie poprawnej postawy ciała. Na wykładzie poznasz najczęściej  występujące w populacji  wady postawy kręgosłupa, sylwetki charakterystyczne dla poszczególnych wad,  przeciwwskazania do ćwiczeń oraz zestawy treningowe, które pozwolą zniwelować zaistniałe wady.

Wykład skierowany jest zarówno do młodzieży szkolnej jak i szerokiej grupy odbiorców zainteresowanych zdrowym stylem życia.

  • Foto