Zarejestruj

Projekty »

LaboratoryPoint

:: Projekt UM202 (Szczegóły)
Adresaci
przedszkole, szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VI (P5-6), szkoła podstawowa - klasy VII-VIII (P7-8), rodzice, dziadek i babcia
Forma prezentacji
badanie, piknik naukowy - stoisko
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. chemiczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Autorzy
dr Beata Wojtysiak-Duma (kierownik),
Kamila Kędzior, Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej

Wstęp bez rejestracji w czasie trwania Festiwalu w godzinach otwarcia obiektu.

Początek
Niedziela 2019-09-15 10:00
Edycja zakończona

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (stoisko piknikowe)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

LaboratoryPoint jest projektem Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej. Stanowi połączenie Laboratorium Pluszowego Misia, skierowanego w stronę najmłodszych, oraz akcji profilaktycznej, mającej na celu promocję zdrowego trybu życia i profilaktyki prozdrowotnej poprzez zachęcanie społeczeństwa do wykonywania badań laboratoryjnych.

 

Laboratorium Pluszowego Misia ma na celu rozwijanie kreatywnego myślenia i pobudzenie wyobraźni wśród najmłodszych. Doświadczenia chemiczne, przeprowadzane przez studentów kierunku analityka medyczna, pozwalają na rozbudzenie ciekawości świata- dzieci uczą się nie tylko zasad obowiązujących podczas wykonywania doświadczeń chemicznych, ale także mają okazję przewidzieć wyniki ekseprymentów i wyjaśnić je. 

 

Z kolei akcje profilaktyczne, skierowane do osób w każdym wieku, ściśle łączą się z celem działania Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej, jakim jest propagowanie zdrowego stylu życia. Naszym celem jest szerzenie wsród mieszkańców Lublina wiedzy o konieczności wykonywania badań profilaktycznych, przygotowaniu się do nich a także istocie profilaktyki prozdrowotnej. Podczas akcji dokonujemy szeregu pomiarów:

- stężenia glukozy we krwi (glikemii przygodnej)

- pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

- pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie

- oznaczenia grup krwi

Udzielamy również konsultacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.