Zarejestruj

Projekty »

Łańcuch przeżycia. Skuteczność interwencji a wytrzymałość najsłabszego ogniwa łańcucha

:: Projekt UM209 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła podstawowa - klasy I-IV, szkoła podstawowa - klasy V-VIII
Forma prezentacji
ćwiczenia, pokaz, warsztat
Nauki i sztuki
n. medyczne
Przedmioty
edukacja dla bezpieczeństwa, medycyna
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Nauk o Zdrowiu
Autorzy
mgr Beata Chilimoniuk (kierownik),
mgr Marek Górecki, mgr Justyna Miącz, mgr Daniel Sieniawski, mgr Mariusz Gawroński, Zuzanna Chilimoniuk, Maciej Dobosz, Joanna Latało, Dominik Cichocki, Albert Król, Adrian Zdziłowski
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 09:00 - 10:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 10:00 - 11:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 11:00 - 12:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 12:00 - 13:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 13:00 - 14:00
Brak wolnych miejsc
Edycja zakończona
Piątek 2019-09-20 14:00 - 15:00
Brak wolnych miejsc

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego (sala gimnastyczna)
Adres: Lublin, ul. Krasińskiego 7

Inne projekty w tym miejscu

Projekt przeznaczony dla różnych grup wiekowych, począwszy od uczniów szkoły podstawowej, rodziców i nauczycieli.

Warsztaty prowadzone przez studentów Zakładu Ratownictwa Medycznego i Wydziału Lekarskiego, nauczycieli akademickich i osób medycznych systemu ratownictwa medycznego.

Łańcuch przeżycia odnosi się do działań mających na celu zwiększenie przeżywalności u osób w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, szczególnie po nagłym zatrzymaniu krążenia. Ogniwami łańcucha są:

  1. Wczesne rozpoznanie osoby/osób będących w stanie zagrożenia życia i wezwanie służb ratowniczych.
  2. Wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
  3. Wczesna defibrylacja (zgodnie ze wskazaniami).
  4. Szybkie wdrożenie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i odpowiednia opieka poresuscytacyjna.

Ćwiczenia obejmą:

  1. Rozpoznanie bezpośredniego zagrożenia życia (najważniejsze objawy i oznaki życia).
  2. Skuteczne wezwanie pomocy - zespołów ratownictwa medycznego (ZRM). Rozmowa z dyspozytorem medycznym / operatorem numeru alarmowego 112.
  3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

 Podczas warsztatów i ćwiczeń zostanie wykorzystany najnowszy sprzęt instruktora BLS / AED ( podstawowe zabiegi resuscytacyjne z zewnętrznym defibrylatorem automatycznym), dostosowany do wieku, wiedzy i umiejętności uczestnika projektu. Manekiny o wysokiej wiarygodności klinicznej, wyposażone w urządzenia przekazujące informacje zwrotne podczas Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej ( jak jakość uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji). Skuteczność i poprawa przeżywalności osób po nagłym zatrzymania krążenia, zależy nie tylko od  efektywności nauczania pracowników ochrony zdrowia i podejmowanych  działań medycznych , ale również od  szkolenia laików. Skuteczność interwencji zależy od wytrzymałości najsłabszego ogniwa ,,Łańcucha przeżycia". Dwa pierwsze z nich to wczesne rozpoznanie osoby/ osób w stanie nagłego zagrożenia życia i wezwanie służb ratowniczych, a drugie to wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Badania wykazały, jak ważne są podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS) w pierwszych minutach zatrzymania krążenia i  jaki mają wpływ na skuteczność zaawansowanych czynności (ALS). Dla przykładu: z każdą minutą od czasu wystąpienia NZK/ utraty przytomności,  osoba traci szansę na skuteczną defibrylację o 10-13%, jeżeli nie są prowadzone podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS).  W projekcie duży nacisk położony jest na nauczanie postępowania w sytuacjach szczególnych, wymagających modyfikacji naszych działań.

Warsztaty - skuteczne powiadomienie Pogotowia Ratunkowego. Zasady obowiązujące podczas wzywania zespołów ratownictwa medycznego, umiejętności komunikowania się podczas zgłoszenia. Scenki i symulacje wezwań, z wykorzystaniem przenośnych telefonów. 

Grupa docelowa jest zróżnicowana, dzieci szkoły podstawowej klasy I-VIII, nauczyciele i rodzice. Chcemy nauczać jednocześnie dzieci i rodziców, dzieci i nauczycieli. W tym samym czasie prowadzone będą  warsztaty tylko dla nauczycieli.

 

Zajęcia w formie warsztatów, ćwiczeń i pokazów prowadzone będą dla uczniów na terenie szkoły podstawowej w Lublinie przez przyszłych ratowników medycznych i lekarzy (studentów), nauczycieli akademickich, członków Zespołów Ratownictwa Medycznego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Dyspozytorni Medycznej .