Zarejestruj

Projekty »

Linie pod prądem czyli alternatywna metoda badania komórek

:: Projekt UM206 (Szczegóły)
Adresaci
szkoła ponadgimnazjalna, studenci
Forma prezentacji
wykład
Nauki i sztuki
n. biologiczne, n. farmaceutyczne, n. medyczne
Przedmioty
biologia, chemia
Organizator
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym
Autorzy
dr Monika Prendecka (kierownik),
dr Iwona Homa-Mlak, dr Radosław Mlak
Terminy
Czas trwania projektu: 1 godz. (45 min.)
Edycja zakończona
Poniedziałek 2019-09-16 09:00 - 10:00
Wolne miejsca: 6

Miejsce realizacji: Collegium Medicum (sala ćwiczeniowa D - Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka)
Adres: Lublin, ul. Radziwiłłowska 11

Inne projekty w tym miejscu

Tradycyjnie w badaniach kultur komórkowych wykorzystywane są techniki mikroskopii (odwróconej, konfokalnej, fluorescencyjnej), spektrofotometrii, kolorymetrii, ELISA oraz cytometrii przepływowej. Powyższe metody stanowią obecnie standard w badaniach prowadzonych na hodowlach komórkowych. Nowatorską metodą służącą monitorowaniu zachowań żywych komórek to analiza wybranych parametrów elektrycznych w czasie rzeczywistym (tj. pojemności błony komórkowej, rezystancji czy impedancji). Poprzez prowadzenie hodowli komórkowych na powierzchni elektrody, metoda monitorowania w/w parametrów może bezpośrednio dostarczać szczegółowych informacji na temat występującej na niej aktywności komórkowej.