Zarejestruj

Projekty »

Lublin miasto dostępne. Spacer badawczy szlakiem turystycznym pod kątem DOSTĘPNOŚCI dla osób ze szczególnymi potrzebami

:: Projekt U152 (Szczegóły)
Adresaci
studenci, przedsiębiorca, samorządowiec, pracownik innej uczelni
Dla niepełnosprawnych
niedowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych ruchowo, z innymi niepełnosprawnościami
Forma prezentacji
wycieczka
Nauki i sztuki
n. humanistyczne, n. techniczne
Przedmioty
wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie
Organizator
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Filozofii i Socjologii
Autorzy
dr Andrzej Juros (kierownik),
Wojciech Dec, Alicja Jankiewicz, Zygmunt Klimczuk, Dorota Ozimek
Terminy
Czas trwania projektu: 4 godz. (180 min.)
Edycja zakończona
Niedziela 2021-09-19 10:00 - 14:00
Wolne miejsca: 19

Miejsce realizacji: Lubelski Piknik Naukowy (miejsce do stania dla jednej osoby)
Adres: Lublin, Plac Teatralny 1

Inne projekty w tym miejscu

Czy Lublin jest miastem dostępnym turystycznie?

Wycieczka z przewodnikiem, wybranym miejskim szlakiem turystycznym po Lublinie (ok. 1,5-2 godz.), będzie miała charakter spaceru badawczego. Podczas spaceru będą prowadzone obserwacje dot. miejsc sprawiających trudności w przestrzeni miejskiej dla osób ze szczególnymi potrzebami (osób z niepełnosprawnościami, seniorów itp.) np. wysokie krawężniki, brak oświetlenia, nieoznakowane schody, brak windy itp. Wynikiem spaceru będzie zgłoszenie przez każdego uczestnika uwagi o zauważonych nieprawidłowościach. Na zakończenie wycieczki zaplanowano spotkanie w formie kawiarenki obywatelskiej (ok. 2-2,5 godz.), podczas której zostaną omówione najważniejsze aspekty związane z wynikami wycieczki.

Idea dostępności jest uniwersalna, stąd potrzebne jest włączenie jej do wszystkich polityk publicznych, także turystyki. Polska zobowiązana jest stosować międzynarodowe cele dot. poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów (w 2012 r. ratyfikowano Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych). Zarówno administracja publiczna jak i np. organizacje pozarządowe oraz firmy biznesowe zajmujące się turystyką zobowiązane są do stosowania dostępności zgodnie z ustawą z 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązkiem wszystkich jest dbanie o kształt przestrzeni zarówno materialnej jak i społecznej, tak by tworzyła jak najlepsze warunki dla rozwoju dla indywidualnych osób, rodzin oraz wspólnot lokalnych.  

Współorganizatorami spaceru badawczego są Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Te dwie organizacje w czerwcu rozpoczynają realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG (06.2021-05.2021). W ramach projektu planowane jest zainicjowanie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności - regionalnej międzysektorowej koalicji organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji biznesu współdziałających na rzecz wdrażania zasad dostępności w woj. lubelskim. 

 

 

  • Foto
  • Foto